Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące umowy lub swojej sytuacji prawno-podatkowej, możesz skorzystać z obsługi prawnej naszej kancelarii.

BEZPŁATNIE, w ramach naszej usługi pośrednictwa, nad bezpieczeństwem prawnym prowadzonych przez nas transakcji czuwa zespół profesjonalnych prawników z naszej kancelarii.

Nasza kancelaria prawna oferuje:

– reprezentacja klientów w sądach i urzędach,

– dochodzenie odszkodowań, również za błędy w sztuce lekarskiej,

– sporządzanie pozwów, wniosków i skarg, odwołań, sprzeciwów, apelacji,

– odpowiedzi na wezwania do zapłaty,

– sprawy spadkowe, hipoteczne, podział majątku,

– sprawy ZUS-sowskie i pracownicze,

– obsługa prawna firm