§ 1. Postanowienia ogólne

Każdy użytkownik czytając, przeglądając lub używając serwis internetowy www.sowa.nieruchomosci.pl akceptuje poniższe zasady. Firma SOWA Nieruchomości zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu www.sowa.nieruchomosci.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jeżeli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności, prosimy nie odwiedzać naszych stron www.

§ 2. Dane osobowe

Podczas korzystania z serwisu www.sowa.nieruchomosci.pl mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Wypełnienie pól formularza dotyczących danych, które są niezbędne z uwagi na sposób funkcjonowania systemu informatycznego, właściwość usługi lub są wymagane prawem jest obowiązkowe. Niewypełnienie wymaganych pól formularza zablokuje czynność, której dane dotyczyły. Dane osobowe użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Serwisu w specjalnej strefie bezpieczeństwa, z ograniczonym dostępem. Firma nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników serwisu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§ 3. Niezapowiedziane wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskamy dzięki działalności związanej z serwisem www.sowa.nieruchomosci.pl, z wyłączeniem informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (o ile użytkwonik nie wyraził zgody na przesłanie tego typu informacji).

§ 4. Technologia cookies

Niektóre strony naszego serwisu mogą wykorzystywać cookies (niewielka porcja informacji zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika w pliku cookie.txt, którą to serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego samego komputera), do celów statystycznych lub ułatwienia korzystania z funkcjonalności serwisu. Warunkiem działania tych plików jest ich akceptacja przez przeglądarkę użytkownika oraz nie usuwanie ich z dysku. Działanie (dostępność) witryny www.sowa.nieruchomosci.pl nie wymaga akceptacji cookies. Więcej informacji na temat wyłączania cookies dostarczają instrukcje poszczególnych przeglądarek oraz treść sekcji „help” danej przeglądarki.

§ 5. Zastrzeżenia prawne

Zawartość serwisu jest własnością firmy SOWA Nieruchomości i jest chroniona przepisami prawa, w szczególności Ustawą z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 94/24/83 z późn. zm.). Firma SOWA Nieruchomości nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z serwisu.